• +84 9 06 94 64 51
  • +84 9 82 54 48 73
  • Địa chỉ: 133/2A Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM
  • contact@antiquetarot.com
Tarot Thất Kỳ Thư (Quyển I): The Tarot và Book T của Samuel McGregors Mathers

Tựa tiếng anh: Seven Wonder Books Of Tarot (Volume I)
Tác giả: Thịnh Trương & Phùng Lâm & Philippe Ngo.
Chuyên đề: Tarot Cơ Bản, Sách Dịch Thuật
Số trang: 248
Kích thước: 5.5 x 8.5 inches
Giá bìa: 250 000 VND
ISBN: 978-1548398552
Kiểu sách: Bìa mềm
Nội dung: Cuốn sách là bản dịch của bảy kỳ thư trong tarot của các tác giả vĩ đại nhất về tarot vào nửa cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhờ những kỳ thư này mà hệ thống tarot hiện đại được hình thành. Cuốn một là hai kỳ thư của nhà huyền học M.McGregors.
Giới thiệu tác giảThịnh Trương, một người nghiên cứu tarot tại Sài Gòn. Phùng Lâm, một người nghiên cứu tarot, nhà văn huyền linh tại Sài Gòn, Việt Nam. Tiến sĩ Philippe Ngô, một người nghiên cứu tarot tại Pháp, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về tarot.
Mua trên Amazon: https://www.amazon.com/Seven-Wonder-Books-Tarot-Vietnamese/dp/1548398551/

Tarot Việt Book © 2014 - Designed by

Liên Hệ

Được tạo bởi Blogger.