• +84 9 06 94 64 51
  • +84 9 82 54 48 73
  • Địa chỉ: 133/2A Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM
  • contact@antiquetarot.com
Quỷ Học Trong Tarot - Vài Luận Đề
Tựa tiếng anh: Demonology in Tarot - Some Essays
Tác giả: Philippe Ngô.
Chuyên đề: Tarot Nâng Cao
Số trang: 272
Kích thước: 14 x 20.5cm
Giá bìa: 250 000 VND
ISBN: 978-1514875452
Kiểu sách: Bìa mềm
Nội dung: Tổng quan về quỷ học, những khái niệm cơ bản của thuyết giao ước, mối quan hệ với thuật tiên tri (tarot). Dành cho những ai hứng thú về mối quan hệ giữa Tarot và quỷ học hoặc ma thuật.
Giới thiệu tác giả: Tiến sĩ Philippe Ngô, một người nghiên cứu tarot tại Pháp. Tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về tarot.
Mua trên Amazonhttp://www.amazon.com/Demonology-Tarot-Some-Essays-Vietnamese/dp/1514875454

Tarot Việt Book © 2014 - Designed by

Liên Hệ

Được tạo bởi Blogger.