• +84 9 06 94 64 51
  • +84 9 82 54 48 73
  • Địa chỉ: 133/2A Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM
  • contact@antiquetarot.com
Khởi Nghiệp, Hoạch Định và Kinh Doanh trong Tarot
Tựa tiếng anh: Startup, Planning and Business in Tarot
Tác giả: Lâm Nguyễn & Philippe Ngo.
Chuyên đề: Tarot Cơ Bản
Số trang: 272
Kích thước: 14 x 20.5cm
Giá bìa: 250 000 VND
ISBN: 978-1517009960
Kiểu sách: Bìa mềm
Nội dung: Giải thích ý nghĩa từng lá bài trong từng trường hợp cụ thể về kinh doanh: khởi nghiệp, đàm phán, đồng nghiệp, tài chính...Các yếu tố kinh doanh được giải thích cụ thể và đầy đủ.
Giới thiệu tác giả: Lâm Nguyễn, cử nhân sử học, một người nghiên cứu tarot tại Sài Gòn, Việt Nam. Tiến sĩ Philippe Ngô, một người nghiên cứu tarot tại Pháp, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về tarot.
Mua trên Amazonhttp://www.amazon.com/Tarot-Memories-Ky-Niem-Vietnamese/dp/1517763940

Tarot Việt Book © 2014 - Designed by

Liên Hệ

Được tạo bởi Blogger.