• +84 9 06 94 64 51
  • +84 9 82 54 48 73
  • Địa chỉ: 133/2A Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM
  • contact@antiquetarot.com
Hành Trình Chàng Khờ Trong Tarot
Tựa tiếng anh: The Fool's Journey in Tarot
Tác giả: Lâm Nguyễn và Philippe Ngô, tiến sĩ.
Chuyên đề: Tarot Cơ Bản
Số trang: 272
Kích thước: 14 x 20.5cm
Giá bìa: 250 000 VND
ISBN: 978-1514806890
Kiểu sách: Bìa mềm
Nội dung: Giới thiệu chi tiết luận giải Hành Trình Chàng Khờ trong các lá bài Tarot. Đây có thể coi như một cuốn hướng dẫn đầy đủ và cụ thể của từng lá bài, cùng với cấu trúc đặc biệt của nó.
Giới thiệu tác giả: Lâm Nguyễn, cử nhân sử học, một người nghiên cứu tarot tại Sài Gòn, Việt Nam. Tiến sĩ Philippe Ngô, một người nghiên cứu tarot tại Pháp, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về tarot.
Mua trên Amazonhttp://www.amazon.com/Fools-Journey-Tarot-Vietnamese/dp/1514806894

Tarot Việt Book © 2014 - Designed by

Liên Hệ

Được tạo bởi Blogger.