• +84 9 06 94 64 51
  • +84 9 82 54 48 73
  • Địa chỉ: 133/2A Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM
  • contact@antiquetarot.com
Hành Trình Chàng Khờ Trong Rider Waite Tarot
Tựa tiếng anh: Fool's Journey in Rider Waite Tarot
Tác giả: Lâm Nguyễn & Philippe Ngo.
Chuyên đề: Tarot Chuyên Biệt
Số trang: 272
Kích thước: 14 x 20.5cm
Giá bìa: 250 000 VND
ISBN: 978-1530324224
Kiểu sách: Bìa mềm
Nội dung: Cuốn sách giải thích và mô tả cách áp dụng hành trình chàng khờ trong hình ảnh minh họa của bộ bài nổi tiếng Rider Waite Tarot.
Giới thiệu tác giả: Lâm Nguyễn, cử nhân sử học, một người nghiên cứu tarot tại Sài Gòn, Việt Nam. Tiến sĩ Philippe Ngô, một người nghiên cứu tarot tại Pháp, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về tarot.
Mua trên Amazonhttp://www.amazon.com/Startup-Planning-Business-Tarot-Vietnamese/dp/1517009960

Tarot Việt Book © 2014 - Designed by

Liên Hệ

Được tạo bởi Blogger.