• +84 9 06 94 64 51
  • +84 9 82 54 48 73
  • Địa chỉ: 133/2A Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM
  • contact@antiquetarot.com
Dự Đoán Thời Gian Trong Tarot
Tựa tiếng anh: Time Prediction in Tarot
Tác giả: Philippe Ngô, tiến sĩ.
Chuyên đề: Tarot Nâng Cao
Số trang: 272
Kích thước: 14 x 20.5cm
Giá bìa: 250 000 VND
ISBN: 978-1511895491
Kiểu sách: Bìa mềm
Nội dung: Cuốn sách là tập hợp hơn 20 phương pháp khác nhau để dự đoán thời gian, từ đơn giản đến phức tạp. Các phương pháp này được sưu tập trong ba năm từ nhiều nguồn sách báo chuyên khảo về tarot. Đây là cuốn chuyên đề thời gian đầu tiên của tarot ở Việt Nam, và có thể cả trên thế giới.
Giới thiệu tác giả: Tiến sĩ Philippe Ngô, một người nghiên cứu tarot tại Pháp, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về tarot.
Mua trên Amazonhttp://www.amazon.com/Time-Prediction-Tarot-complex-Vietnamese/dp/1511895497

Tarot Việt Book © 2014 - Designed by

Liên Hệ

Được tạo bởi Blogger.