• +84 9 06 94 64 51
  • +84 9 82 54 48 73
  • Địa chỉ: 133/2A Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM
  • contact@antiquetarot.com
Du Lịch, Di Cư và Du Hành Trong Tarot
Tựa tiếng anh:Travel, Emigration and Voyage in Tarot
Tác giả: Yên Nguyễn & Philippe Ngo.
Chuyên đề: Tarot Cơ Bản
Số trang: 272
Kích thước: 5.5 x 8.5 inches
Giá bìa: 250 000 VND
ISBN: 978-1533004819
Kiểu sách: Bìa mềm
Nội dung: Giải thích ý nghĩa từng lá bài trong từng trường hợp cụ thể về du hành: công tác, di cư, du lịch...Các yếu tố về việc di chuyển và du hành được giải thích cụ thể và đầy đủ, dựa trên bốn hệ thống huyền học lớn: A.E.Waite, M.McGregors, A.Crowley, P.F.Case
Giới thiệu tác giả: Yến Nguyễn, một người nghiên cứu tarot tại Tokyo, Nhật Bản. Tiến sĩ Philippe Ngô, một người nghiên cứu tarot tại Pháp, tác giả của nhiều cuốn sách nghiên cứu về tarot.
Mua trên Amazon: http://www.amazon.com/Travel-Emigration-Voyage-Tarot-Vietnamese/dp/1533004811

Tarot Việt Book © 2014 - Designed by

Liên Hệ

Được tạo bởi Blogger.